HomeAbout UsOrganizational structureScope Of PracticeBylaws (Regulations)Annual Report
NEWSOur MembersOur PartnersLinksPublicationsContact Us

Medic Health Group
Գործունեության ուղղություններ
Կազմակերպել բժշկական և գիտական հետազոտություններ, սեմինարներ:
Կամավոր անվճար հիմունքներով բժշկական ոլորտի աշխատակիցների ծառայություններ, խորհրդատվություններ:
Բարեգործական միջոցառումներ:
Կրթական, ոււսուցողական և լուսավորչական միջոցներ
Հրատարակչական միջոցներ
Հեռուստատեսային հաղորդաշարերի կազմակերպում, հարցազրույցներ և անվճար խորհրդատվություններ:
Հետազոտություններ, վերլուծություններ
հանրային քննարկումներ
Ինտերնետային ցանցային համագործակցության զարգացում
Երկխոսության նախաձեռնում և ծավալում
Խորհրդատվություն
Տեղեկատվական միջոցառումներ
Հանրությանը մատչելի հրատարակություններ
Քաղաքացիական հասարակության տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր միջոցառումներին մասնակցություն
Տարբեր բժշկական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն:
Բժշկական կայքերի հիմնում և զարգացում:

Պատոֆիզիոլոգիա
Ֆիզիոլոգիա
Դեղագործություն
Վիրաբուժական բուժքույրություն
Միկրոբիոլոգիա
Անատոմիա
Գիտական բուժքույրություն
Մանկաբարձություն
Մանկական բուժքույրություն
Տարեցների բուժքույրություն
Հոգեկան խնդիրներ ունեցողների բուժքույրություն

Առաջին բուժօգնություն
Մայր և մանուկ
Սեռական կյանք
Հոգեբանություն
Առողջ սնունդ
Առողջ մարմին
Առողջ ապրելակերպ

Հիվանդություններ, Դեղորայք
Գիտական  Բժշկություն
Բժշկական գիտական հոդվածներ
Բժշկական նորություններ
Բժշկական հրապարակումներ

«Եղիր Առողջ»-ն էլեկտրոնային պարբերական է` հիմնադրված “Medic Health Group” հասարակական կազմակերպության կողմից: Պարբերականը երկու լեզվով է՝ հայերեն և անգլերեն: Բժշկության ոլորտի անդամները, այդ թվում խմբագրակազմը, բժիշկներ, բժշկական ոլորտի ուսանողներ, այս ամսագրում յուրաքանչյուր ամիս կներկայացնեն տարաբնույթ և հետաքրքիր հոդվածներ՝ բժշկության և առոջության հետ կապված հասարակությանը հուզող թեմաների մասին: Պարբերականը նպատակ ունի աջակցել առողջապահության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, իր գործունեությամբ նպաստել բժշկագիտության և գործնական բժշկության զարգացմանը, արդի չափանիշներին համապատասխան առողջապահական համակարգի կայացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: Նպաստել առողջության հարցերի վերաբերյալ իրազեկված հանրային կարծիքի ձեւավորմանը եւ զարգացմանը, ապահովել առողջապահության ոլորտում իրազեկությունը, խորհրդակցությունների անցկացումը եւ օժանդակության ցուցաբերումը, նպաստել կրթական չափանիշների բարելավմանը, ինչպես առողջապահության, այնպես էլ վերջինիս առնչվող ոլորտներում: Աջակցել բնակչության շրջանում հիվանդությունների կանխարգելման, առողջության պահպանման և բարելավման իրազեկմանը: Պարբերականում կարող եք գտնել Ձեզ հուզող այնպիսի թեմաներ ինչպիսիք են՝
Հիվանդություններ
Դեղորայք
Բժշկական նորություններ
Առաջին բուժօգնություն
Սեռական կյանք
Հոգեբանություն
Մայր և մանուկ
Առողջ սնունդ
Աոողջ ապրելակերպ
Մարմնի խնամք
Ակնաբանություն,
Նյարդաբանություն,
Ախտաբանական անատոմիա,
Արյունաբանություն
Իմունաբանություն,
Գաստրոէնտերոլոգիա
Լյարդաբանություն
Ինտենսիվ թերապիա
Համակարգային հիվանդություններ
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ
Մանրէաբանություն
Ինչպես նաև առոջության հետ կապված հասարակությանը հուզող այլ թեմաներ:


Ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ տպագիր տարբերակում բացի խմբագրակազմի պատրաստած և այլ բժշկական կայքերից համապատասխան հղմամբ խմբագրված հոդվածներից, իրենց հոդվածներով, քննարկումներով , կամ առաջարկներով կարող է հանդես գալ յուրաքանչյուր անձ՝ աշխարհի ցանկացած անկյունից, այդ թվում բժշկության ոլորտի անդամներ՝ բժիշկներ և բժշկական ոլորտի ուսանողներ: Հոդվածները և առաջարկները կարող եք ուղղարկել  medichealthgroup@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկացած հրապարակման հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Տպագրված նյութերի աղբյուրները նշված են հղմամբ տվյալ կայքին կամ հեղինակին: www.medichealthmagazine.com կայքից և հրատարակած պարբերականներից մեջբերումները կամ հոդվածների ամբողջական օգտագործումը արգելվում է առանց համապատասխան հղում կատարելու հոդվածների աղբյուրին:
«Հետևի՛ր Առողջությանդ» ամսաթերթը հիմնադրվել է “Medic Health Group” հասարակական կազմակերպության կողմից: Ամսաթերթը երկու լեզվով է՝ հայերեն և անգլերեն: Յուրաքանչյուր ամիս “Medic Health Group” հասարակական կազմակերպության միջոցների և դոնոր կազմակերպություններ ֆինանսական աջակցության շնորհիվ ամսաթերթը հրատարկվում է և անվճար տարածվում հայ և օտարերկրայ լոսանջելոսաբնակների շրջանում: Հրատարակված յուրաքանչյուր համար էլեկտրոնային տարբերակով տեղադրվում է նաև www.medichealthmagazine.com կայքի 
՛՛Հետևի՛ր Առողջությանդ՛՛ ամսաթերթ էջում: Բժշկության ոլորտի անդամները, այդ թվում խմբագրակազմը, բժիշկներ, բժշկական ոլորտի ուսանողներ, այս ամսագրում յուրաքանչյուր ամիս կներկայացնեն տարաբնույթ և հետաքրքիր հոդվածներ՝ բժշկության և առոջության հետ կապված հասարակությանը հուզող թեմաների մասին: Պարբերականը նպատակ ունի աջակցել առողջապահության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, իր գործունեությամբ նպաստել բժշկագիտության և գործնական բժշկության զարգացմանը, արդի չափանիշներին համապատասխան առողջապահական համակարգի կայացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: Նպաստել առողջության հարցերի վերաբերյալ իրազեկված հանրային կարծիքի ձեւավորմանը եւ զարգացմանը, ապահովել առողջապահության ոլորտում իրազեկությունը, խորհրդակցությունների անցկացումը եւ օժանդակության ցուցաբերումը, նպաստել կրթական չափանիշների բարելավմանը, ինչպես առողջապահության, այնպես էլ վերջինիս առնչվող ոլորտներում: Աջակցել բնակչության շրջանում հիվանդությունների կանխարգելման, առողջության պահպանման և բարելավման իրազեկմանը: Պարբերականում կարող եք գտնել Ձեզ հուզող այնպիսի թեմաներ ինչպիսիք են՝
Հիվանդություններ
Դեղորայք
Բժշկական նորություններ
Առաջին բուժօգնություն
Սեռական կյանք
Հոգեբանություն
Մայր և մանուկ
Առողջ սնունդ
Աոողջ ապրելակերպ
Մարմնի խնամք
Ակնաբանություն,
Նյարդաբանություն,
Ախտաբանական անատոմիա,
Արյունաբանություն
Իմունաբանություն,
Գաստրոէնտերոլոգիա
Լյարդաբանություն
Ինտենսիվ թերապիա
Համակարգային հիվանդություններ
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ
Մանրէաբանություն
Ինչպես նաև առոջության հետ կապված հասարակությանը հուզող այլ թեմաներ: 

Ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ տպագիր տարբերակում բացի խմբագրակազմի պատրաստած և այլ բժշկական կայքերից համապատասխան հղմամբ խմբագրված հոդվածներից, իրենց հոդվածներով, քննարկումներով, կամ առաջարկներով կարող է հանդես գալ յուրաքանչյուր անձ՝ աշխարհի ցանկացած անկյունից, այդ թվում բժշկության ոլորտի անդամներ՝ բժիշկներ և բժշկական ոլորտի ուսանողներ: Հոդվածները և առաջարկները կարող եք ուղղարկել  medichealthgroup@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկացած հրապարակման հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Տպագրված նյութերի աղբյուրները նշված են հղմամբ տվյալ կայքին կամ հեղինակին: www.medichealthmagazine.com կայքից և հրատարակած պարբերականներից մեջբերումները կամ հոդվածների ամբողջական օգտագործումը արգելվում է առանց համապատասխան հղում կատարելու հոդվածների աղբյուրին:


Ակնաբանություն,
Նյարդաբանություն,
Ախտաբանական անատոմիա,
Արյունաբանություն
Իմունաբանություն,
Գաստրոէնտերոլոգիա
Լյարդաբանություն
Ինտենսիվ թերապիա
Համակարգային հիվանդություններ
Հոգեկան և վարքի խանգարումներ
Մանրէաբանություն