Անդամակցության  Կարգը
ՍՈՆԱ  ՈՍԿԵՐՉՅԱՆ

Կազմակերպության Նախագահ​

Լոս Անջելեսի Valley քոլեջի բուժքույրական կուրսի ուսանողուհի

California State University, Կալիֆոռնիայի Northridge-ի պետական համալսարանի բակալավրիատի ուսանողուհի

Կազմակերպության  Անդամներ
Խորհրդի  Անդամներ
ՋԱՆԵԼԱ  ԻԲԱՌԼՈՒՑԻԱ

Կազմակերպության Փոխնախագահ​

Լոս Անջելեսի Valley քոլեջի բուժքույրական կուրսի ուսանողուհի

California State University, Կալիֆոռնիայի Northridge-ի պետական համալսարանի բակալավրիատի ուսանողուհի

​ԱՆԱՀԻՏ  ՇԻՐԻՆՅԱՆ

Կազմակերպության 
Քարտուղար

Լոս Անջելեսի Valley քոլեջի բուժքույրական կուրսի ուսանողուհի

California State University, Կալիֆոռնիայի Northridge-ի պետական համալսարանի բակալավրիատի ուսանողուհի

ԱՆՆԱ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Գործադիր տնօրեն
գանձապահ​

Լոս Անջելեսի Valley քոլեջի բուժքույրական կուրսի ուսանողուհի

California State University, Կալիֆոռնիայի Northridge-ի պետական համալսարանի բակալավրիատի ուսանողուհի

ԱՐՄԵՆ  ՈՍԿԵՐՉՅԱՆ

​Կազմակերպության Աշխատակազմի ղեկավար, ֆինանսական գծով տնօրեն

Լոս Անջելես

Իրավագիտության մագիստրոս

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆԴԱՄԱԳՐՎԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ


Կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ, ինչպես նաև ցանկացաց կազմակերպություն, որնք իրենց գործունեությամբ նպաստում են Medic Health Group կազմակերպության կանոնադրական նպատակների իրագործմանը:
 Կազմակերպության անդամ դառնալ ցանկացող անձը կամ կազմակերպությունը կազմակերպության խորհրդի անդամներին ներկայացնում է գրավոր դիմում: Կազմակերպության անդամության մեջ ընդունելու հարցը լուծում է կազմակերպության խախագահը՝ իր ստորագրությամբ կազմակերպության անդամին անդամակցության սերտիֆիկատ տրամադրելով, որի էլեկտրոնային տարբերկաը հրապարակվում է նաև Medic Health Group կազմակերպության պաշտոնական կայքում: Կազմակերպության անդամությունից դուրս գալը կատարվում է տվյալ անդամի գրավոր դիմումի կամ անդամությունից հեռացնելու մասին որոշման հիման վրա, որը ստորագրում է կազմակերպության նախագահը:
Կազմակերպության հիմնադիրները համարվում են կազմակերպության անդամներ:


Կազմակերպության անդամները կարող են մուծել անդամավճար, որի չափն ու վճարման կարգը սահմանվում է կազմակերպության Խորհրդի կողմից: Կազմակերպության անդամները կարող են կատարել նվիրատվություն կազմակերպության հիմնադրամին: Կազմակերոպության անդամները կարող են կազմակերպել բժշկական և գիտական հետազոտություններ, սեմինարներ: Հանդես գալ գիտական, խորհրդատվական, հրապարակախոսակն բժշկանա հոդվածներվ, գրքերով և հեռուստահաղորդումներով: Կազմակերպել կամավոր անվճար հիմունքներով բժշկական ոլորտի աշխատակիցների ծառայություններ, խորհրդատվություններ: Բարեգործական միջոցառումներ: Կրթական, ոււսուցողական և լուսավորչական միջոցներ: Հրատարակչական միջոցներ: Հեռուստատեսային հաղորդաշարերի կազմակերպում, հարցազրույցներ և անվճար խորհրդատվություններ: Հետազոտություններ, վերլուծություններ, հանրային քննարկումներ: Ինտերնետային ցանցային համագործակցության զարգացում: Երկխոսության նախաձեռնում և ծավալում: Խորհրդատվություն: Տեղեկատվական միջոցառումներ: Հանրությանը մատչելի հրատարակություններ: Քաղաքացիական հասարակության տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր միջոցառումներին մասնակցություն: Տարբեր բժշկական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն: Բժշկական կայքերի հիմնում և զարգացում:

Medic Health Group
HomeAbout UsOrganizational structureScope Of PracticeBylaws (Regulations)Annual Report
NEWSOur MembersOur PartnersLinksPublicationsContact Us